Varemærkeregistrering - Zacco
Zacco logotype
Zacco logotype

Varemærkeregistrering

Varemærker skaber og definere jeres brand og vil dermed være med til at adskille jeres produkter og tjenester fra jeres konkurrenters. Et varemærke kan være en virksomheds mest værdifulde aktiv, der definerer omdømmet, så det skal registreres og ikke mindst håndhæves for at afholde andre fra at kopiere det eller drage uberettiget fordel af det.

Varemærker har mange former, som alle kan fungere som en unik identifikator for kunderne. Det er nu muligt at registrere og beskytte varemærker bestående af:

 • Et brandnavn
 • Logoer
 • Slogans, slagord eller udtryk
 • Et bestemt udseende
 • 3D-former (såsom en særpræget type indpakning eller struktur)
 • Lyde, dufte og andre sansekarakteristika
 • En bevægelse eller et billede i bevægelse

Varemærkeregistrering og indleveringskrav – det bør man overveje

Først bør man undersøge, om andre allerede har registreret varemærket, eller måske er I bekymrede for, at jeres logo eller varemærke utilsigtet er en kopi af andres? Vi kan udføre en clearance-søgning for at afdække, om det samme mærke eller noget, der ligner meget, allerede er registreret, da ældre rettigheder kan hindre registrering og brug af jeres varemærke, og kan give jer problemer, hvis I fortsat bruger det ønskede mærke.

Desuden skal visse betingelser være opfyldt, og en varemærkeansøgning vil sandsynligvis blive afvist, hvis fx:

 • Varemærket er beskrivende – det er meget vanskeligt at registrere generiske varemærker eller varemærker relateret til særlige karakteristika, træk eller funktioner ved produkter eller tjenester.
 • Varemærket er vildledende – såsom varemærker, der har til hensigt at vildlede eller kan forvirre forbrugerne.
 • Varemærket indeholder officielle mærker – hvis man tilføjer et kendt mærke, såsom et lands flag, uden tilladelse.

Ovenstående punkter er et godt udgangspunkt for at vurdere mulige hindringer for registrering, men Zacco kan hjælpe jer fuldt ud med at navigere i eksisterende lovgivning og krav og dermed øge jeres chancer for en vellykket varemærkeansøgning. Vi kan identificere nye markeder og vurdere, hvor et nationalt varemærke kan være mere hensigtsmæssigt end en registrering som EU-varemærke (EUTM) – eller måske som et internationalt varemærke gennem Madridsystemet.

Varemærker på internettet – beskyttelse af jeres digitale brand

Mere og mere foregår online, og varemærker bruges i stadig højere grad til at beskytte brands på internettet, herunder sociale medier og onlinemarkedspladser. En nyhedsundersøgelse kan indbefatte at identificere identiske, lignende, forkert stavede eller relevante domænenavne eller tilgængelige profil-/kontonavne på sociale medier, og vi anbefaler, at disse registreres senest samtidig med indgivelse af en varemærkeansøgning. Kapring af domænenavne forekommer ofte inden for varemærkebeskyttelse, da nogle scanner de seneste varemærkeansøgninger og registrerer tilgængelige lignende domænenavne med det formål at sælge dem til den nye varemærkeindehaver til oppustede priser.

Vi kan også hjælpe med at udvikle en omfattende beskyttelsesstrategi for brands online, herunder med at navigere i de forskellige myndighedsreguleringer og begrænsninger i de enkelte jurisdiktioner for domæneregistrering og identificere de kanaler, der har størst risiko for at blive mål for krænkelser af IP-rettigheder samt tilbyde en løbende overvågningstjeneste, der afdækker brug af jeres brand eller registrerede rettigheder på tværs af det åbne internet.

Branding online fungerer på tværs af landegrænser, og et samarbejde med Zacco giver adgang til eksperter på alle områder af digital og brandbeskyttelse online. Vi kan tage højde for og tilpasse de kommende digitale krav til en voksende IP-portefølje.

Lokal viden, global rækkevidde

Vi arbejder med direkte varemærkeregistrering på de fleste markeder, og gennem vores internationale netværk kan vi sikre beskyttelse af varemærker over hele verden. Vi kan hjælpe med alt, hvad der er nødvendigt for at understøtte og vejlede jer i alle trin af sikring af jeres rettigheder, herunder:

 • IP-strategi for varemærker
 • Clearance og research inden indlevering af ansøgning
 • Indlevering og registrering
 • Licensering eller erhvervelse af varemærker
 • Håndhævelse af varemærker
 • Bekæmpelse af varemærkekrænkelser

Hvis I ønsker mere information eller viden om, hvad en vellykket registrering og sikring af varemærkerettigheder kan betyde for udviklingen af jeres brand, kontakt en af følgende personer:

Tal med os!

magnus ljungdahl

Magnus Ljungdahl

CCO
Gothenburg

Mikael Helgesson

Managing Director Zacco
Digital Trust Sweden AB
Gothenburg

Peggy Bengtsson

Director Portfolio Outsourcing
Senior Executive Partner
Copenhagen
Malmö

Keld Thyregod

Partner
Sales Manager, Denmark
Kolding

Ravi Sunderrajan

Managing Director at Zacco
India R&D Private Limited Regional
Director India
Bangalore

Patrick Thorén

Director Digital Trust, Director
Marketing and Communication
Copenhagen

Per Björklund

Business Developer, Sweden East & North
Stockholm

Jesper Kongstad

Vice Chairman
Copenhagen

Erik Treskog

Regional Director, Sweden East & North, Group HR Director
Stockholm

Patrik Olsson

European Patent Attorney Regional Director, Sweden West
Gothenburg

Thomas Rukin

Regional Director, Norway & the UK, Partner
Oslo

Tobias Harhoff

Business Line Director Digital
Brand, Team Manager
Gothenburg

Tilbage til alle tjenester Kontakt vores kontorer