Validering - Dansk
Zacco logotype
Zacco logotype

Validering

I IP-branchen henviser validering til den formelle proces, der skal til for at gøre dit europæiske (EP) patent gyldigt nationalt i de lande, det er designeret i. I en række lande forudsætter processen indlevering af en oversættelse af hele den godkendte EP-ansøgning eller dele af den.

Det grundlæggende

Forskellige lande kræver forskellige formaliteter. I nogle af EP-landene skal du blot registrere en serviceadresse, mens du i andre EP-lande enten skal oversætte dele af dit patent eller patentet i sin helhed. Når der udstedes et EP-patent og den europæiske patentmyndighed udfærdiger den såkaldte “Decision to Grant”-skrivelse, gives der samtidig en frist på tre måneder for at indlevere valideringsansøgningen og opfylde de nationale krav. Valideringsprocessen forudsætter specialviden om formaliteter, indleveringskrav og sprog såvel som kapacitet og ukomplicerede rutiner.

En vigtig oversættelse

Konsekvenserne af en dårlig oversættelse kan være meget store. Vores oversættelser udføres af eksperter, der er specialiserede inden for forskellige områder, teksttyper og sprogkombinationer. De har mange års erfaring og får den uddannelse, der er nødvendig for at levere det kvalitetsniveau, vi efterspørger.

Et enkelt kontaktpunkt

Gennem Zacco får du også adgang til et udstrakt og veletableret netværk i de andre EP-lande. Vi tilbyder dig et enkelt kontaktpunkt og et unik indgang til Europa.

Hvis du vil vide mere om vores valideringsservice, så er du velkommen til at kontakte en af vores konsulenter eller kontakte vores valideringsteam direkte på: validation.europe@zacco.com.

Contact us

Back to all services Contact our offices