Udarbejdelse af patentansøgning - Zacco
Zacco logotype
Zacco logotype

Udarbejdelse af patentansøgning

Lad vores kompetente patentrådgivere stå for patentansøgningen

Har du en opfindelse som du ønsker at beskytte via et patent? Udarbejdelse og indlevering af en patentansøgning er en vigtig milepæl på vej til patentering af en ide eller et produkt. Hvis patentet udstedes, får du national eneret på din opfindelse og du kan dermed forhindre andre i at producere, sælge eller anvende din opfindelse uden din tilladelse. Vore patentrådgivere, der for manges vedkommende er erfarne European Patent Attorneys, har dyb indsigt i alle de relevante juridiske forhold. Herudover har de den tekniske ekspertise som er nødvendig for at undgå bekostelige faldgruber eksempelvis på grund af mangelfulde patentkrav eller en utilstrækkelig patentbeskrivelse.

Tre grundlæggende patenterbarhedskriterier

For at du kan få patent på din opfindelse, skal den:

 • Have global nyhed. Din opfindelse må ikke være offentligt kendt nogetsteds i verden før indleveringsdagen for din patentansøgning
 • Have opfindelseshøjde. Din opfindelse må ikke være åbenlys for en fagmand i det tekniske område for din opfindelse
 • Have industriel anvendelighed. Din opfindelse skal kunne anvendes industrielt

Sådan søger du patent på din opfindelse

For at opnå patent på din opfindelse skal du indlevere en patentansøgning til en national eller International patentmyndighed. Patentansøgningen skal indeholde et eller flere patentkrav, der definerer din opfindelse. Patentkravene definerer beskyttelsesomfanget for dit patent og er således en særdeles vigtig del af en patentansøgning.

Efter du har indleveret din patentansøgning, udfører patentmyndigheden en nyhedsundersøgelse og behandler din opfindelse for at vurdere den i forhold til ovennævnte kriterier for patenterbarhed. Baseret på denne undersøgelse samt en eventuel dialog mellem myndigheden og en patentrådgiver kan dit patent blive udstedt. Vore kompetente patentrådgivere har stor erfaring med at håndtere alle former for indvendinger og vil korrespondere med patentmyndighederne på en måde, der giver det bedst mulige resultat. Patentansøgningsprocessen samt den efterfølgende sagsbehandlingsfase er forskellig alt efter hvilke jurisdiktioner, hvor der søges patent. Zacco har etableret et stort netværk af dygtige udenlandske partnere, som kan handle på dine vegne i lande, hvor vi ikke selv har lokal repræsentation.

Ønsker du at søge patent i Europa kan du vælge at indlevere din patentansøgning som en europæisk patentansøgning ved Den Europæiske Patentmyndighed og efter godkendelse få patentet ”valideret” i et eller flere af medlemslandene af den europæiske patentkonvention. Vær opmærksom på, at der er ændringer på vej i det europæiske patent system, idet overgangen til et Europæisk ”Enhedspatent” og til en fælles Patentdomstol er begyndt. Ideen bag dette er at etablere et mere simpelt europæisk patentsystem på tværs af de deltagende EU-medlemslande via indlevering af en enkelt ansøgning ”Enhedspatentet” til den Europæiske patentmyndighed og uden krav om efterfølgende validering i de enkelte medlemslande. Udviklingen følges nøje af vores European Patent Attorneys for at sikre, at vi altid kan give vores kunder præcis og opdateret rådgivning.

Derfor skal du ansøge om patent

Et patent er oftest en investering i et aktiv. Ud over de indledende omkostninger ved indlevering vil der løbende opstå yderligere omkostninger, f.eks. for validering og/eller årsgebyrer.

Fordele ved at være patenthaver

 • Du kan forhindre andre i at udnytte din opfindelse
 • Du kan tjene på dit patent ved at sælge det eller lade det indgå i en licensaftale således at andre kan udnytte din opfindelse imod at kompensere dig
 • Du kan indgå aftale om krydslicens for patentrettigheder og dermed få adgang teknik beskyttet af andres patentrettigheder
 • Du kan vise markedet, at du har en innovativ virksomhed
 • Du kan sikre dine R&D-aktiviteter og investeringer – også i tilfælde af at du mister medarbejdere til konkurrenter
 • Du kan øge værdien af din virksomhed overfor investorer
 • Du kan bruge patenter i forhandlinger, f.eks. i partnerskaber og andet samarbejde
 • Du kan skabe ‘goodwill’ f.eks. ved at tillade, at andre bruger din teknologi

For startup-virksomheder kan en igangværende patentansøgning repræsentere et værdifuldt aktiv ved fundraising eller ved arbejde med at tiltrække investorer. I mange lande, såsom Danmark, Norge og Sverige, kan startup-virksomheder få økonomisk innovationsstøtte til dele af deres udviklingsaktiviteter samt tilpatenteringsomkostningerne inkl. udarbejdelse af strategi for immaterielle rettigheder. Dette understreger vigtigheden af at beskytte innovation som kernen af enhver forretning.

Store virksomheder ser typisk patenter som værdiopbyggende aktiver, der kan købes, sælges eller omsættes på flere måder.

Overvejelser inden ansøgning om patent

 • Kontakt din patentrådgiver og hør, om der er flere måder at beskytte opfindelsen på. Måske bør du supplere en patentansøgning med en designregistrering eller måske et varemærke?
 • Vær forsigtig med at informere andre om din opfindelse inden patentansøgningen er indleveret, og hav de nødvendige juridiske aftalerpå plads, hvis du har behov for at vise eller fortælle om opfindelsen til andre, inklusive potentielle samarbejdspartnere eller aftagere. Hvis opfindelsen bliver offentliggjort inden indlevering af en patentansøgning, er din ide ikke længere patenterbar.
 • Overvej hvilke markeder, du ønsker at være aktiv på og foretag eventuelt Freedom-to-Operate undersøgelser på disse markeder for at sikre at du ikke forhindres af andres rettigheder.

Kontakt en af følgende medarbejdere for at få hjælp til at blive hjulpet sikkert gennem hele ansøgningsprocessen.

Tal med os!

magnus ljungdahl

Magnus Ljungdahl

CCO
Gothenburg

Mikael Helgesson

Managing Director Zacco
Digital Trust Sweden AB
Gothenburg

Peggy Bengtsson

Director Portfolio Outsourcing
Senior Executive Partner
Copenhagen
Malmö

Keld Thyregod

Partner
Sales Manager, Denmark
Kolding

Ravi Sunderrajan

Managing Director at Zacco
India R&D Private Limited Regional
Director India
Bangalore

Patrick Thorén

Director Digital Trust, Director
Marketing and Communication
Copenhagen

Per Björklund

Business Developer, Sweden East & North
Stockholm

Jesper Kongstad

Vice Chairman
Copenhagen

Erik Treskog

Regional Director, Sweden East & North, Group HR Director
Stockholm

Patrik Olsson

European Patent Attorney Regional Director, Sweden West
Gothenburg

Thomas Rukin

Regional Director, Norway & the UK, Partner
Oslo

Tobias Harhoff

Business Line Director Digital
Brand, Team Manager
Gothenburg

Tilbage til alle tjenester Kontakt vores kontorer