Patentretssager - Dansk
Zacco logotype
Zacco logotype

Patentretssager

Forsvar eller håndhæv dine patentrettigheder med professionel support til patentretssager fra vores advokater og patentrådgivere

Vores advokater og patentrådgivere er anerkendte eksperter i retssager og inden for generel konfliktløsning. De har stor erfaring fra forhandlinger ved den Europæiske patentmyndighed og ved nationale domstole og myndigheder i Danmark, Norge, Sverige, Tyskland og Storbritannien, og vi kan altid sammensætte et team, som opfylder alle dine behov i enhver form for tvist.

Står du over for en patentretssag? Det kan være tilfældet, hvis:

  • du har modtaget et såkaldt advarselsbrev fra en rettighedshaver
  • dine konkurrenter anvender teknologi, der er beskyttet af dit patent
  • din opfindelse er blevet produceret og solgt uden din tilladelse

Advarselsbrev – alvorlig advarsel eller afskrækning?

Et advarselsbrev indeholder en advarsel fra en patenthaver om, at du angiveligt krænker deres rettigheder samt en anmodning om, at du stopper den krænkende aktivitet. Advarselsbrevet kan indeholde et tilbud om at licensere den anvendte teknologi, eller måske ligefrem en trussel om en bekostelig retssag. Risikoen er ofte høj, når det gælder patentretssager idet der med sagerne ofte følger store økonomiske konsekvenser for den tabende part. Du kan have tillid til, at vores team vil vejlede dig til at nå frem til den bedste løsning for dig og din virksomhed – uanset om den påståede krænkelse er en reel og begrundet trussel eller ej. Vores team vil vejlede dig om hvilke muligheder du har for forsvar og modsvar, og om muligheder for eventuelt at gøre stridspatentet ugyldigt samt muligheder for ”design-arounds”.

Det gælder også, hvis du er i den modsatte position som patenthaver, og ønsker, at andre skal ophøre med krænkende udnyttelse af din opfindelse. Vores team kan hjælpe med at udarbejde et advarselsbrev og bistå den videre proces.

Uanset hvilken position du befinder dig i, kan vores team hjælpe dig med at vurdere den individuelle situation og afbøde eventuelle risici.

Vores patentrådgivere tilbyder support og repræsentation i patentretssager

En patentretssag er ofte en kompleks og langvarig proces, uanset om processen er påbegyndt af dig eller af en modpart; eksempelvis en konkurrent. Vores eksperter kan repræsentere dig direkte eller fungere som retssagsteam i samarbejde med en anden juridisk rådgiver. Zacco har et dedikeret og anerkendt team til patentretssager, som tilbyder ekspertvejledning fra patentrådgivere og advokater. Alt efter hvilke behov du har, kan vi også samarbejde med interne eller eksterne juridiske rådgivere fra vores store netværk.

Kontakt en af følgende medarbejdere for at få mere at vide om eller for at diskutere, hvordan vi kan hjælpe dig med at forsvare eller håndhæve dine patentrettigheder.

Contact us

Back to all services Contact our offices