Zacco - Patenter | Varemærker | Design | Cybersikkerhed
Zacco logotype
Zacco logotype
Search Language Arrow

Pioneers
in IP360

Fremtiden for
immaterielle rettigheder

Verden er åben igen, og forretningsmuligheder kan opstå hvor som helst. Dynamiske markeder, nye forretningsmodeller og digitalisering har ført til et hastigt stigende behov for at identificere og beskytte alt fra tidlige ideer, forretningsidentifikatorer og opfindelser til integritet og ejerskab af data.

IP360 dækker over samarbejdet med jer for at definere og udvikle beskyttelsen og håndhævelsen af alle jeres immaterielle aktiver. For alt fra koncepter, patenter og varemærker til domæner, data og udviklingsprocesser kan vi hjælpe med at udvikle, sikre og fastholde værdien af jeres intellektuelle ejendom.

Innovation Assets

Alt, hvad der er forbundet med udviklingen af en ide eller innovation, kan potentielt være et innovationsaktiv. Patenter, copyright, licenser, forretningshemmeligheder, virtual engineering, testsimulationer, teknisk knowhow og endda selve udviklingsprocessen er alle eksempler på innovationsaktiver og kan øge værdien af jeres organisations intellektuelle aktiver betydeligt.

Vores tekniske ekspertise betyder, at vi ofte er involveret i hele udviklingsprocessen med rådgivning om implementering og kommerciel levedygtighed, som er relevant for IP og i strategisk henseende på baggrund af trends på IP-området. Vi tager højde for alle de tekniske og juridiske konsekvenser, der kan opstå i hele processen, og rådgiver om, hvordan virksomhederne bør navigere inden for sikkerhed og beskyttelse af eventuel innovation.

Digital Assets

Hvor værdifuld er jeres digitale information, og hvordan skal I opretholde dens integritet og sikkerhed? Uanset om I er en helt ny startup-virksomhed eller et multinationalt Fortune 500-selskab, kræver effektiv datastyring udvikling og applikation af processer for at genkende det, der kan være nyttigt, og hvordan man kan indfange eller følge det. Zacco kan hurtigt identificere, verificere og beskytte jeres digitale information, og rådgive om, hvordan værdien af informationen kan sikres.

I takt med fremskridt inden for dataanvendelse og kunstig intelligens (AI) bliver det stadig mere åbenlyst for virksomheder, at data kan anvendes på måder, man ikke tidligere har kunnet forestille sig. Med de rigtige analyser kan det øge produktiviteten, forbedre effektiviteten, identificere markedstrends og endda bane vejen for nye indtjeningskilder. Intelligence, data, algoritmer, processer og ideer bliver pludselig til mere end blot enkeltstående elementer – tilsammen bliver de til digitale aktiver.

Identity Assets

Identitetsaktiver kan være hvad som helst, der giver kunder mulighed for at genkende jeres organisation, jeres produkter eller jeres tjenester. Kort sagt jeres forretningsidentifikatorer.

Disse værdifulde identifikatorer er traditionelt blevet til IP i form af varemærker, design og copyright, såsom tekst, logotyper, billedmateriale, men omfatter i stigende grad andre sansemæssige betydningsbærere, såsom lyde og endda smage. De indbefatterrelevante services kan omfatte også tredjeparts anvendelse, såsom licensering eller afledte arrangementer og regulatorisk compliance samt en række brandtjenester, såsom domænenavne og DNS, overvågning af onlinemarkedspladser og hindring af efterligninger samt sociale medier, Metaverse- eller NFT-brandingbeskyttelse.

Find ud af, hvad jeres aktiver virkelig er værd

Den stadigt mere digitale tilgang til forretninger har gjort det nemmere end nogensinde at spore værdien af jeres aktiver. Vi kan hjælpe med at definere dem, vurdere dem og frigive deres skjulte værdi og potentiale.

Vi ved, at værdi opstår uventede steder, og digitaliseringen betyder, at traditionelle grænser ikke længere er afgørende. Vi samarbejder med jer for at gå videre end til konventionel patent- og varemærkebeskyttelse ind en verden af datasikkerhed, online branding og navigering i cybertrusler.

Følgende historier giver en indsigt i, hvordan vi arbejder for at frigive den virkelige værdi af innovation, data, brand-identifikatorer og andre immaterielle aktiver ved at hjælpe med at sikre dem og afdække deres virkelige værdi og potentiale.

Innovation Assets

Udviklingsprocessen blev et værdifuldt aktiv

Læs hele kundehistorien og se de aktiver, vi fandt.

Digital Assets

Årtiers data blev til ressourcer

Læs hele kundehistorien og se de aktiver, vi fandt.

Identity Assets

Forberedelse til en markant onlineekspansion

Læs hele kundehistorien og se de aktiver, vi fandt.

Udviklingsprocessen blev et værdifuldt aktiv

En stor virksomhed, som anvender kunstig intelligens på det hastigt voksende green tech-område, kontaktede Zacco for at få hjælp til at omsætte deres store ekspertise og ideer til konkrete IP-aktiver. Det, der begyndte som en patentansøgning udviklede sig hurtigt til en analyse af virksomhedens udviklingsproces, og Zacco kunne identificere, hvilke dele af udviklingsprocessen som kunne være ny og derfor potentielt være egnet til at blive patentbeskyttet. Sikring af udviklingsprocessen skabte et ekstra lag af beskyttelse, fordi processen konceptuelt kunne føre til yderligere innovation, og konkurrenterne var nu potentielt afskåret fra at følge nøjagtigt samme vej.

På baggrund af Freedom to Operate analyser traf virksomheden en række beslutninger som førte virksomheden ind på et relativt uudforsket teknisk område, hvilket betød, at der var betydeligt mindre konkurrence inden for patentområdet, end der kunne have været, hvis man havde valgt at følge andre veje. Dette betød også, at de var banebrydende inden for sikring af deres innovation via patenter, hvilket igen førte til et stort potentiale for at licensere deres teknologi.

Det tætte samarbejde med Zacco har hjulpet virksomheden med at udarbejde en omfattende IP-strategi, som dækker fordele og faldgruber. Vi har desuden hjulpet med at udvikle en kultur med bevidsthed om IP i hele organisationen ved at udarbejde processer, hvor ideer opfanges, og udforske deres kommercielle levedygtighed, inden rettighederne sikres. Dette har endvidere resulteret i, at virksomheden er sikret et antal nye potentielle indtægtskilder, som de ikke tidligere havde overvejet, både fra eksisterende IP-rettigheder og nyligt identificerede immaterielle aktiver. Zacco er nu ansvarlig for at styre deres portefølje, og vi har været i stand til at skalere vores tjenester i takt med væksten.

Årtiers data blev til ressourcer

En produktionsvirksomhed, som Zacco har samarbejdet med i næsten 15 år, havde i stigende grad oplevet konkurrence fra nye datadrevne startup-virksomheder og ønskede at undersøge, hvad de kunne gøre for at forblive konkurrencedygtige.
For at forstå, hvad der var tilgængeligt for dem, skulle de først forstå, hvilke data de brugte i deres daglige drift. Zacco konstaterede, at virksomheden havde adgang til flere årtiers data for ressourceanvendelse, transportlogistik, salgstal og markedsstatistikker, og vi kunne hurtigt identificere, hvad der kunne være et aktiv for virksomheden. Succesfulde analyser resulterede meget hurtigt i forbedringer af effektiviteten, nedbringelse af affald og en bedre forståelse af kundernes indkøbsvaner.

Zacco kunne identificere data, der kunne anvendes til at følge markedstrends, som virksomheden kunne udnytte. Det mest interessante var måske, at disse data for anvendelse af produkter og tjenester, som allerede var kvalitetssikrede, kunne sælges til tredjeparter. Zacco havde altså identificeret en ny indtægtskilde, der med relativt begrænset indsats kunne give en indtjening.

Zacco har efterfølgende hjulpet virksomheden med at påbegynde en rejse på sikkerhedsområdet, hvor vores Digital Trust-team har udført en omfattende vurdering af sikkerhedsmodenheden. Vi yder nu tjenester inden for sårbarheds- og trusselshåndtering med aktiv overvågning 24/7 gennem vores eget Security Operations Centre. Deres data er bedre sikret end foreskrevet af myndigheds- og compliance-krav, og vores ekspertise inden for tech-lovgivning har styret dem uden om datamisbrug med udvikling af et fundament til at indsamle, anvende, licensere og sælge deres data.

Organisationen har nu omfattende netværkssikkerhed på plads, som beskytter deres eksisterende aktiver ud over det, der juridisk kan forsvares med traditionelle patenter og varemærker. Desuden er vi ansvarlige for at varetage deres digitale tilstedeværelse, domæner og brandets omdømme online. Med due diligence for IP og IT på målvirksomheder samt undersøgelse af nyerhvervede IP-rettigheder og vurdering af risici på cybersikkerhedsområdet har Zacco leveret en omfattende, effektiv og omkostningseffektiv løsning fra en enkelt udbyder.

IDENTIFIED ASSETS

Forberedelse til en markant onlineekspansion

En virksomhed, som Zacco har samarbejdet med i mange år, bevægede sig for nogle år siden ind i onlinesalg. Zacco havde tidligere hjulpet dem med at identificere, registrere og beskytte en portefølje af varemærker og design, herunder tilhørende overvågning, krænkelses- og efterligningstjenester, for at opretholde sikkerheden. Da vi kendte deres forretning, var Zacco et naturligt valg som samarbejdspartner, da de gik online, og vi introducerede dem for vores Digital Brands-team, som kunne sikre både relevante og lignende domænenavne og derudover hjælpe med en række tilmeldings- og håndhævelsestjenester for markedspladser og sociale medier.

Onlineforretningen vokser fortsat, og Zacco har kunnet skalere sine tjenester i takt dermed. Efterhånden som de er blevet mere populære, har vi hjulpet med licensering af brandet for at skabe nye tilbagevendende indtægter, og hvor dette har været umuligt eller upraktisk, har vi hjulpet virksomheden med at håndhæve deres rettigheder fra enkle takedown-anmodninger til komplekse internationale retssager.

Onlineforretningen er nu virksomhedens største salgskanal, og de har i stigende grad fokuseret deres indsats på udviklingen af deres onlinebranding, herunder udforskning af nye indtægtskilder. Igen har Zacco stået klar – i begyndelsen med diskussioner om IP-strategi og kommerciel levedygtighed, herunder licenseringspotentiale, værdiansættelse og due diligence. Vi er nu i gang med at hjælpe med at planlægge indpas i de forskellige ‘Metaverser’ under udvikling og vi monitorerer aktivt deres NFT’er på tværs af forskellige markedspladser. Det indebærer registrering af al relateret IP, der omfatter digitale og virtuelle versioner af produkter, enten som kunstneriske samleobjekter til brug i onlineverdener eller gaming, og registrering af relevante Blockchain-domæner.

Zacco har haft et tæt samarbejde med virksomheden hele vejen igennem. Den har udviklet sig, og det samme kan man sige om os; vi har hjulpet dem med at krydse grænsen fra mere traditionelle identitetsaktiver til en omfattende IP-brandingsikkerhedsstrategi, både online og offline. Vi ser frem til at hjælpe dem med at fastholde deres forrygende vækst og er klar til at hjælpe med at sikre deres fremtid på nettet.

Zacco-processen
Fire trin, der sikrer jeres aktiver

En kompliceret rejse kort forklaret. Vores eksperter og konsulenter samarbejder med jer gennem en veletableret, trin-for-trin-proces med forståelse for jeres organisation og identificerer patenter, varemærker, designrettigheder, domænenavne og andre aktiver. Vi konsoliderer og registrerer dem, udvikler en strategi til at styre, sikre og beskytte dem, både online og i den virkelige verden, og vi overvåger dem i hele deres livscyklus. Når det er nødvendigt, samarbejder vi med jer om at forsvare og håndhæve jeres rettigheder internationalt.

Ved at følge den samme proces hele vejen igennem, sigter vi efter at opfange alle aktiver uanset størrelse. Processen skaleres i takt med væksten i jeres organisation, så I altid har et klart overblik over, hvad I har, udviklingen og – måske allervigtigst – hvad den potentielle værdi kan være.

Tjenester designet til at beskytte innovation, identitet og data

Zaccos IP 360-proces er designet til at hjælpe jer med at identificere og beskytte alle jeres immaterielle aktiver.

Inden for alt fra patenter og varemærker til krænkelser online, datasikkerhed og retssager har vi de nødvendige kompetencer, og mere end 500 eksperter sidder klar til at hjælpe.

Få frigivet de skjulte aktiver

Vi har et stort udvalg af tjenester og veletablerede arbejdsprocesser, som vi anvender til at identificere, styre, sikre og overvåge skjulte aktiver, som kunderne ikke ved, de har. Vores ekspertise og erfaring sikrer, at aktiver er for små til, at vi kan finde og beskytte dem for at gøre dem til jeres ejendom nu og i fremtiden.

SÅDAN GJORDE VI

Due Diligence: Mere værdi for pengene

Læs hele kundehistorien, og se hvilke tjenester vi brugte

SÅDAN GJORDE VI

Skjulte værdier i data

Læs hele kundehistorien, og se hvilke tjenester vi brugte

SÅDAN GJORDE VI

Outsourcing af IP-portefølje til Zacco

Læs hele kundehistorien, og se hvilke tjenester vi brugte

Due Diligence: Mere værdi for pengene

I forbindelse med en fusion og virksomhedsovertagelse (M&A) ansatte en virksomhed Zacco til at vurdere de immaterielle rettigheder og informationssikkerheden af en potential investering (“målvirksomheden”). Vi skød due diligence-processen i gang ved at kortlægge målvirksomhedens patenter og patentansøgninger, brands og registrerede varemærker. Vi gennemgik også licens- og R&D-aftaler og vurderede sikkerhedsrisici. Undervejs i kortlægningsprocessen fandt vi ud af, at den faktiske værdi af patentporteføljen var relativt lav i forhold til den oprindelige ‘styrkevurdering’, der tidligere var blevet udført af en tredjepart. Nøglepatenter i porteføljen var ikke så stærke, som de oprindeligt var blevet præsenteret som, og der kunne også sættes spørgsmålstegn ved det geografiske beskyttelsesomfang. Derfor: Ved at identificere og vurdere målvirksomhedens IPR hjalp vi vores kunde med at forhandle sig til en bedre pris.

Skjulte værdier i data

En software-virksomhed, der fremstiller mobilapplikationer (“apps”) til rejsebranchen, behøvede hjælp fra Zacco: Hvordan udnytter vi de data, som vores apps genererer? Først analyserede vores team af erfarne softwareudviklere og cyber security-konsulenter kundens produkt og sikkerhedsniveau. Vi fortsatte med at se på kundens identitetsaktiver, såsom varemærker og domænenavne. Så udarbejdede vi en strategi for digitale aktiver og etablerede en proces for, hvordan kundens applikationer kunne videreudvikles. Endelig lavede vi en strategi for, hvordan kundens online brands og unikke software også kunne beskyttes. Da vi undervejs i processen fandt ud af, at virksomheden ikke juridisk havde sikret, at de ejede de data, som deres apps frembragte, hjalp vi dem med at lave nye forretningsbetingelser og brugerbetingelser. Vi hjalp også vores kunde med at opfylde kravene til datalagring og behandling af persondata efter implementeringen af GDPR.

Outsourcing af IP-portefølje til Zacco

En stor international virksomhed henvendte sig til Zacco og bad om vores hjælp til at konsolidere deres omfattende og meget komplekse patentportefølje. Virksomheden ønskede både at reducere administrationen og omkostningerne til vedligeholdelse af deres portefølje samt behandlingstiden. Til en start identificerede vi alle aktiver i deres patentportefølje og klassificerede dem efter, hvor vigtige de var. Så begyndte vi at håndtere alle recordals og valideringer. Samtidig overtog vi ansvaret for deres verserende patentansøgninger og tilbød forskellige fastprisaftaler, som medførte, at omkostningerne i ansøgningsfasen blev lavere. Da dette viste sig at være særdeles omkostningseffektivt for vores kunde, besluttede de sig for også at outsource deres varemærkeportefølje til Zacco. Dermed hjalp vi ikke blot kunden med at reducere omkostningerne, men også med at skabe et bedre overblik over deres portefølje.

Tror du på værdien af innovativ tænkning?

Vil du være med til at hjælpe de visionære og opfindere med at beskytte deres ideer og opfindelser? Så bliv en del af Zacco, hvor din kreativitet, præcision og innovative tankegang skaber værdi for andre.

Available jobs