Sagsbehandling for design - Zacco
Zacco logotype
Zacco logotype
Search Language Arrow

Sagsbehandling for design

Har du skabt et design eller særligt udseende og ønsker at sikre, at det er beskyttet? Måske har du skabt et nyt produkt med et unikt design – noget, der vil være en integreret del af, hvad kunderne vil genkende som dit produkt? Design udgør en vigtig del af en succesfuld international branding-strategi og, ligesom et patent eller varemærke bør et design indleveres hos det relevante IP-kontor og registreres for at hindre andre i at kopiere eller anvende det uden tilladelse

Et registreret design er også en af de mest effektiver måder til at bekæmpe efterligninger. Det kan supplere eksisterende beskyttelse mod efterligninger og hindre indførsel af kopiprodukter ved at give toldmyndigheder en visuel præsentation af, hvordan jeres ægte produkt skal se ud. Toldmyndigheder kan have vanskeligt ved at vurdere en potentiel patentkrænkelse, så et registreret design er et effektivt redskab, der gør det betydeligt nemmere for tolderne at identificere og tilbageholde forfalskninger eller i øvrigt krænkende produkter/reservedele.

Derfor skal du registrere eller patentere et design

Designregistrering, også benævnt Design Patent i USA og visse andre jurisdiktioner, giver mulighed for at påberåbe sig og endnu vigtigere dokumentere ejerskab til et specifikt design. Vi er eksperter i at hjælpe vores kunder med at beskytte de individuelle karakteristika for eller udseende af deres design eller et nyt produkt. Uanset om designet er rent dekorativt, eller er integreret i produktets funktion, vil succesfuld registrering af et design give det status som jeres intellektuelle ejendom, hvilket bidrager til at forhindre krænkelser og gør det langt nemmere at sikre og håndhæve jeres designrettigheder, om nødvendigt.

Designregistrering og indleveringskrav

Et design skal være nyt og have individuelt karakter for at være kvalificeret til beskyttelse. Zacco kan bistå med at navigere i lovkravene og rådgive om hvilke lande, der kan være egnede samt deres specifikke regler for registrering. Vi kan identificere nye markeder og muligheder for kommercialisering samt vurdere, hvor en national designregistrering kan være mere hensigtsmæssig end en europæisk registrering eller måske et internationalt design gennem Haagaftalen.

Vi varetager designbeskyttelse på mange markeder, og vores internationale netværk af betroede lokale agenter sikrer, at vi kan beskytte design over hele verden. Vi kan hjælpe med alle nødvendige skridt til at understøtte og beskytte designet og føre jer gennem alle faser, herunder:

  • IP-strategi for design
  • Mulighed for kommercialisering
  • Forundersøgelse inden indlevering
  • Indlevering og registrering
  • Dokumentation
  • Designregistrering
  • Licensering
  • Håndhævelse af design
  • Bekæmpelse af krænkelse af designrettigheder

Vi kan også hjælpe med at give toldmyndigheder en visuel præsentation af, hvordan jeres ægte produkt skal se ud. Dette gør det betydeligt nemmere for toldmyndighederne at identificere og tilbageholde forfalskninger eller i øvrigt krænkende produkter/reservedele.

Få mere information om, hvad succesfuld beskyttelse af jeres designrettigheder kan betyde for jeres virksomhed ved at kontakte en af følgende personer:

Tilbage til alle tjenester

Tal med os!

Magnus Ljungdahl_Gothenburg

Magnus Ljungdahl

CCO
Gothenburg

Mikael Helgesson

Managing Director Zacco
Digital Trust Sweden AB
Gothenburg

Peggy Bengtsson

Director Portfolio Outsourcing
Senior Executive Partner
Copenhagen
Malmö

Keld Thyregod

Partner
Sales Manager, Denmark
Kolding

Ravi Sunderrajan

Managing Director at Zacco
India R&D Private Limited Regional
Director India
Bangalore

Patrick Thorén

Director Digital Trust, Director
Marketing and Communication
Copenhagen

Per Björklund

Business Developer, Sweden East & North
Stockholm

Jesper Kongstad

Vice Chairman
Copenhagen

Erik Treskog

Regional Director, Sweden East & North, Group HR Director
Stockholm

Patrik Olsson

European Patent Attorney Regional Director, Sweden West
Gothenburg

Thomas Rukin

Regional Director, Norway & the UK, Partner
Oslo

Tobias Harhoff

Business Line Director Digital
Brand, Team Manager
Gothenburg

Kontakt-os