Patentsagsbehandling - Dansk
Zacco logotype
Zacco logotype

Patentsagsbehandling

Er du bange for at fare vild i de juridiske og formelle krav, som gælder i forskellige patentsystemer? Eller for at overskride vigtige frister? Eller føler du dig usikker på, hvad du skal gøre, når du har fået en behandlingsskrivelse fra en myndighed? Patentsagsbehandling handler om den formelle proces, som har til formål, at dine patentansøgninger bliver udstedt som patent i de lande og på de markeder, som du har valgt.

Hold øje med, hvor dine rettigheder er i processen

De juridiske krav er bemærkelsesværdigt forskellige alt efter, hvilke jurisdiktioner, du ønsker at få udstedt patent i. Vores eksperter ved, hvad der er brug for, og hvordan man bedst skal agere i forhold til de relevante myndigheder. Vi holder øje med alle kritiske frister og vil påminde dig og rådgive dig om dem undervejs i hele processen.

Zacco har et veletableret netværk af samarbejdspartnere i udlandet, som vi konstant er i kontakt med, så vi kan sikre både kvaliteten af og prisen på deres arbejde.

Kunne du tænke dig at uddelegere behandlingen af dine patentrettigheder til Zaccos eksperter? Vi har systemerne, rutinerne og ekspertisen til at sikre en effektiv og velfungerende  håndtering af din patentsagsbehandling på. Kontakt os allerede i dag!

Contact us

Back to all services Contact our offices