Patentovervågning - Dansk
Zacco logotype
Zacco logotype

Patentovervågning

Sådan overvåger I patentrettigheder og identificerer mulige krænkelser

Ønsker I at være opdateret på mulige krænkelser af jeres rettigheder? Patentovervågning er en central tjeneste, der hjælper jer med fortsat at have styr på innovationsaktiver og bidrager til at håndhæve patentrettigheder.

Patentdatabaser er værdifulde kilder til information for patentovervågning

Beskyttelse af IP-rettigheder bliver stadig vigtigere. Selv om mange måske tror det, betyder et udstedt patent ikke, at man kan læne sig tilbage og forvente, at ens opfindelse er sikret: I bør stadig overvåge løbende patentaktiviteter hos dem der eventuelt  måtte krænke jeres rettigheder. Det er jeres ansvar som rettighedshaver at identificere mulige krænkelser af jeres rettigheder og reagere på dem på en hensigtsmæssig måde, fx ved hjælp af en patentindsigelse eller patentretssager. Derfor er overvågning en integreret del af vores arbejdsproces og det gælder for alle immaterielle aktiver, som vi hjælper jer med at beskytte.

Vores patentkonsulenter kan tilbyde en overvågningstjeneste for jeres patenter og fastlægge en skræddersyet søgeprofil i samarbejde med jer. Vi skanner den tilgængelige information i patentdatabaser med ansøgninger og udstedte patenter, og vi rapporterer løbende relevante resultater, der vedrører jeres portefølje i henhold til aftalte kriterier. I kan bestille ugentlige eller månedlige rapporter eller vælge et interval, der passer til jeres behov og til patentaktiviteten i jeres branche. Vores erfarne patentkonsulenter kan selvfølgelig hjælpe jer med at vurdere relevansen af denne information.

Alternativt eller i tillæg til overvågningen af et specifikt patent kan vi også etablere en endnu mere specifik overvågning, der følger udviklingen af en specifik teknologi eller et forretningsområde eller IP-aktiviteterne hos en eller flere konkurrenter.

Vigtigheden af patentovervågning

Der er mange fordele ved at etablere en automatisk og struktureret patentovervågning:

  • Følge med i den teknologiske udvikling på sit område
  • Være på forkant for at kunne håndhæve og forsvare patentrettigheder
  • Være opdateret på mulige patentkrænkelser
  • Sikre et informeret beslutningsgrundlag for indsigelse eller sagsanlæg
  • Holde IP-rettigheder sikre og fastholde værdien af aktiver

For mere information eller for at få en skræddersyet overvågningsløsning kan I kontakte en af følgende medarbejdere.

Tal med os!

Magnus Ljungdahl

CCO
Gothenburg

Mikael Helgesson

Managing Director Zacco
Digital Trust Sweden AB
Gothenburg

Peggy Bengtsson

Director Portfolio Outsourcing
Senior Executive Partner
Copenhagen
Malmö

Keld Thyregod

Partner Sales Manager, Denmark, Vejle

Ravi Sunderrajan

Managing Director at Zacco
India R&D Private Limited Regional
Director India
Bangalore

Patrick Thorén

Director Digital Trust, Director
Marketing and Communication
Copenhagen

Per Björklund

Business Developer, Sweden East & North
Stockholm

Jesper Kongstad

Vice Chairman
Copenhagen

Erik Treskog

Regional Director, Sweden East & North, Group HR Director
Stockholm

Patrik Olsson

European Patent Attorney Regional Director, Sweden West
Gothenburg

Thomas Rukin

Regional Director, Norway & the UK, Partner
Oslo

Tobias Harhoff

Business Line Director Digital
Brand, Team Manager
Gothenburg

Tilbage til alle tjenester Kontakt vores kontorer