Patentindsigelser og ankemuligheder - Zacco
Zacco logotype
Zacco logotype
Search Language Arrow

Patentindsigelser og ankemuligheder

At nedlægge indsigelse mod et patent, eller forsvare et patent, kræver professional hjælp.

Har en konkurrent et nyligt udstedt patent, der påvirker din forretning? Det kan du være blevet gjort opmærksom på eksempelvis på via patentovervågningsaktiviteter, og nu skal du beslutte dig for hvordan situationen skal håndteres. En mulighed er, at vores patentrådgivere hjælper dig med at udfordre gyldigheden af det patent ved at indlevere en såkaldt indsigelse med henblik på ophævelse af patent. En indsigelse kræver ikke en påstået krænkelse af patentet og bør indleveres inden for ni måneder efter udstedelse af patentet.

Grunde til patentindsigelse

Nedlæggelse af en patentindsigelse kan være baseret på følgende grunde:

  • Det udstedte patent lever ikke op til et eller flere kriterier for patenterbarhed, herunder, typisk, manglende nyhed  på dagen for indlevering af den underliggende patentansøgning
  • Beskrivelsen er ikke så tilstrækkeligt klar og tydelig, at en fagperson kan udføre opfindelsen
  • Det endeligt udstedte patent dækker aspekter af en opfindelse, som ikke har været tydeligt beskrevet i den oprindelige patentansøgning.

Sådan foregår processen for patentindsigelser og ankesager

Når en indsigelse er nedlagt, anmoder patentmyndigheden patenthaveren om at indlevere sine kommentarer og eventuelle forslag til ændrede patentkrav. Patentmyndigheden kan under processen vælge at indkalde partnerne til en mundtlig forhandling. Efter endt procedure afgør myndigheden, om patentet skal opretholdes i sin oprindelige form, eller om det skal ændres eller måske helt tilbagetrækkes. En myndighedsafgørelse kan typisk ankes.

En indsigelsessag ved eksempelvis den Europæiske patentmyndighed kræver repræsentation ved en autoriseret patentrådgiver. Vi har erfarne European Patent Attorneys i Danmark, Norge, Sverige, Tyskland og Storbritannien, som har opnået særdeles gode resultater med indsigelsessager. Vore patentrådgivere er også kvalificerede til at repræsentere dig på nationalt niveau. Dit valg af kompetent patentrådgiver, som handler i din bedste interesse, vil ofte have en afgørende betydning for udfaldet af indsigelse – uanset om du er indsiger eller patenthaver.

Overvejelser i forbindelse med en patentindsigelsessag

Som indsiger:

  • En indsigelsessag kan hjælpe dig med at få et udstedt patent eksempelvis tilhørende en konkurrent tilbagekaldt eller ændret.
  • Generelt er indsigelsessager ved patentmyndigheder ikke så dyre som senere ophævelsessager via retslige instanser. Ophævelse ved en retslig proces er typisk den eneste mulighed, der er tilbage for at bekæmpe et udstedt patent, når indsigelsesperioden ved patentmyndigheden er udløbet.
  • Ved en indsigelse på patentmyndighedsniveau bærer hver part egne omkostninger, uanset om vedkommende er vinder eller taber.

Som patenthaver:

  • Tag kontakt til en patentrådgiver og find ud af, hvordan du skal reagere, når en anden part nedlægger indsigelse mod dit patent.
  • Vurder værdien af dit patent, og overvej reelt om du ønsker at investere i forsvar af patentet. Du skal selv afholde omkostningerne uanset, om du vinder eller taber.
  • Udarbejd en forsvarsstrategi i samarbejde med din patentrådgiver. Strategien tilrettelægges således at du kommer til at stå bedst muligt i forhold til at afvise indsigers argumenter.

Kontakt en af følgende personer for at få mere information eller for at diskutere dine muligheder for at gøre indsigelse eller forsvare et udstedt patent i en indsigelsessag.

Tilbage til alle tjenester

Tal med os!

Magnus Ljungdahl_Gothenburg

Magnus Ljungdahl

CCO
Gothenburg

Keld Thyregod

Partner
Sales Manager, Denmark
Kolding

Peggy Bengtsson

Director Portfolio Outsourcing
Senior Executive Partner
Copenhagen
Malmö

Per Björklund

Business Developer, Sweden East & North
Stockholm

Tobias Harhoff

Business Line Director Digital
Brand, Team Manager
Gothenburg

Mikael Helgesson

Managing Director Zacco
Digital Trust Sweden AB
Gothenburg

Betina Hellemann

Director IP Services & Quality Copenhagen

Jesper Kongstad

Vice Chairman
Copenhagen

Patrik Olsson

European Patent Attorney Regional Director, Sweden West
Gothenburg

Thomas Rukin

Regional Director, Norway & the UK, Partner
Oslo

Karthik Dodballapur

Managing Director and Country Head – India
Bangalore

Karin Kärvling Søholt

Commercial Director
Copenhagen

Patrick Thorén

Director Digital Trust, Director
Marketing and Communication
Copenhagen

Erik Treskog

Regional Director, Sweden East & North, Group HR Director
Stockholm

Kontakt-os