Håndhævelse af varemærker - Dansk
Zacco logotype
Zacco logotype

Håndhævelse af varemærker

Registrering af et varemærke er et effektivt middel til at hindre andre i at bruge det, men kun hvis varemærkerettigheden håndhæves aktivt. Hvis nogen bruger jeres varemærke uden tilladelse eller bruger et tegn, der til forveksling ligner jeres rettighed, kan håndhævelse af jeres varemærket være den eneste måde at sikre jeres eneret.

Et advarselsbrev fra en af vores varemærkekonsulenter eller advokater vil ofte være nok til at afholde nogen fra fortsat at kopiere jeres logo, varemærkeeller virksomhedsnavn. Nogle gange kan det dog være nødvendigt at anlægge en retssag, for at stoppe en krænkelse.

Bruger andre jeres varemærke, eller noget der ligner meget, uden jeres tilladelse?

Zacco har eksperter inden for alle discipliner vedrørende varemærker, og vores erfarne teams, der varetager håndhævelse og retssager, har stor succes med at forsvare deres klienters rettigheder over hele verden. Uanset om det er uden- eller indenretligt, samarbejder vi med jer for at finde frem til den mest effektive måde til at beskytte jeres varemærker, fjerne falske versioner af jeres brands og hindre krænkelser.

Vi kan håndhæve jeres varemærker direkte på de fleste markeder, da vi jævnligt håndterer krænkelser og retssager i hele EU og i Skandinavien – samt internationalt i næsten alle jurisdiktioner gennem vores netværk af betroede globale samarbejdspartnere.

Håndhævelse og beskyttelse af varemærker på internettet

Da uberettiget brug eller kopiering af varemærker i stadigt større omfatter finder sted online, er vores løbende overvågningstjeneste og vores eksperter i krænkelser på internettet i den bedste position til at overvåge alle åbne dele af internettet, fra hjemmesider og onlinemarkedspladser til sociale medier og metaverset (eller virtuelle verdener). Vores eksperter har kompetencerne og den teknologiske indsigt, der skal til for hurtigt at identificere og fjerne krænkende indhold og dermed hindre potentiel skade på et brandomdømme samt aktivt at bekæmpe uberettiget brug af registrerede varemærker.

Få mere information om, hvordan vores specialister kan forsvare og håndhæve jeres rettigheder eller om, hvordan vores automatiske og manuelle varemærkeovervågning og takedown-tjenester, kan være med til at fastholde jeres brandværdi, ved at kontakte:

Contact us

Back to all services Contact our offices