Freedom to Operate - Dansk
Zacco logotype
Zacco logotype

Freedom to Operate

Skal du snart lancere et nyt produkt på et nyt marked? Med en Freedom to operate, FTO, vurderer vi mulighederne for at bruge en teknologi kommercielt. Er du helt sikker på, at dit produkt ikke krænker andres intellektuelle rettigheder – eventuelt i et andet land eller i en anden region?

FTO-analyse: Find ud af om du har handlefrihed

En FTO-analyse starter med en søgning efter patenter og verserende patentansøgninger, som er tilrettelagt, så den omfatter den teknologi, du har brug for at kunne agere frit. En FTO-søgning vil således give dig en liste over potentielt relevante rettigheder.

Vores FTO-rapport kan give dig en klar indikation af, om du krænker et eller flere patenter – eller ej. Desuden kan vi give dig vores anbefaling til, hvordan du vil kunne “komme udenom” eller nedlægge indsigelse mod gyldigheden af enhver rettighed, som anses for at udgøre en trussel mod din teknologi.

Kontakt os! Vores eksperter vil hjælpe dig med et lave en Freedom to Operate-analyse og tolke resultaterne.

Contact us

Back to all services Contact our offices