Beskyttelse av forretningshemmeligheter - Zacco
Zacco logotype
Zacco logotype
Search Language Arrow

Beskyttelse av forretningshemmeligheter

Dine forretningshemmeligheder kan beskyttes på forskellig vis – lige fra den praktiske fysiske beskyttelse til den digitale og juridiske beskyttelse. Hos Zacco bistår vi dig med al vores ekspertise til at beskytte dine forretningshemmeligheder.

Hvad er en forretningshemmelighed?

En forretningshemmelighed kan defineres som den information, der er hemmelig i den forstand, at den ikke er alment kendt blandt eller tilgængelig for personer inden for de kredse, der almindeligvis beskæftiger sig med denne type information. Derudover er der en vis kommerciel værdi forbundet med forretningshemmeligheder, netop fordi de er hemmelige, og der er blevet truffet “rimelige forholdsregler” for at holde dem hemmelige.

Hvordan kan du beskytte dem?

Tidligere bestod et tyveri af forretningshemmeligheder i at stjæle eller kopiere et fysisk dokument eller en genstand. I dag har digitaliseringen af information betydet, at den slags tyverier oftere finder sted som følge af ulovlig indtrængen i computernetværk. I vores digitale verden, der er i konstant forandring, kræver beskyttelsen af dine forretningshemmeligheder og andre data typisk en række forskellige rådgivere og tjenesteudbydere. Men hos Zacco råder vi over den nødvendige ekspertise til at kunne håndtere alle dine sikkerhedsanliggender:

  • Vores Cyber Security team kan hjælpe dig med at identificere dine værdifulde digitale aktiver og vurderer, udarbejder og implementerer de relevante sikkerhedsforanstaltninger samt overvåger aktiverne for en vedvarende beskyttelse.
  • Vores Digital Threat Intelligence-team kan hjælpe dig med at overvåge og undersøge potentielle digitale forbrydelser og fungerer som bindeled mellem din virksomhed og retsmyndighederne.
  • Vores TechLaw-team kan bistå dig ved at beskytte dine digitale aktiver, både internt og eksternt ud fra et juridisk og teknisk perspektiv.

Vi kan hjælpe din organisation med at sikre jer ejerskab over organisationens data og alle jeres digitale aktiver. Kontakt os allerede i dag!

Tilbage til alle tjenester

Tal med os!

Magnus Ljungdahl_Gothenburg

Magnus Ljungdahl

CCO
Gothenburg

Keld Thyregod

Partner
Sales Manager, Denmark
Kolding

Peggy Bengtsson

Director Portfolio Outsourcing
Senior Executive Partner
Copenhagen
Malmö

Per Björklund

Business Developer, Sweden East & North
Stockholm

Tobias Harhoff

Business Line Director Digital
Brand, Team Manager
Gothenburg

Mikael Helgesson

Managing Director Zacco
Digital Trust Sweden AB
Gothenburg

Betina Hellemann

Director IP Services & Quality Copenhagen

Jesper Kongstad

Vice Chairman
Copenhagen

Patrik Olsson

European Patent Attorney Regional Director, Sweden West
Gothenburg

Thomas Rukin

Regional Director, Norway & the UK, Partner
Oslo

Ravi Sunderrajan

Managing Director at Zacco
India R&D Private Limited Regional
Director India
Bangalore

Karin Kärvling Søholt

Commercial Director
Copenhagen

Patrick Thorén

Director Digital Trust, Director
Marketing and Communication
Copenhagen

Erik Treskog

Regional Director, Sweden East & North, Group HR Director
Stockholm

Kontakt-os