Beskyttelse av forretningshemmeligheter - Dansk
Zacco logotype
Zacco logotype

Beskyttelse av forretningshemmeligheter

Dine forretningshemmeligheder kan beskyttes på forskellig vis – lige fra den praktiske fysiske beskyttelse til den digitale og juridiske beskyttelse. Hos Zacco bistår vi dig med al vores ekspertise til at beskytte dine forretningshemmeligheder.

Hvad er en forretningshemmelighed?

En forretningshemmelighed kan defineres som den information, der er hemmelig i den forstand, at den ikke er alment kendt blandt eller tilgængelig for personer inden for de kredse, der almindeligvis beskæftiger sig med denne type information. Derudover er der en vis kommerciel værdi forbundet med forretningshemmeligheder, netop fordi de er hemmelige, og der er blevet truffet “rimelige forholdsregler” for at holde dem hemmelige.

Hvordan kan du beskytte dem?

Tidligere bestod et tyveri af forretningshemmeligheder i at stjæle eller kopiere et fysisk dokument eller en genstand. I dag har digitaliseringen af information betydet, at den slags tyverier oftere finder sted som følge af ulovlig indtrængen i computernetværk. I vores digitale verden, der er i konstant forandring, kræver beskyttelsen af dine forretningshemmeligheder og andre data typisk en række forskellige rådgivere og tjenesteudbydere. Men hos Zacco råder vi over den nødvendige ekspertise til at kunne håndtere alle dine sikkerhedsanliggender:

  • Vores Cyber Security team kan hjælpe dig med at identificere dine værdifulde digitale aktiver og vurderer, udarbejder og implementerer de relevante sikkerhedsforanstaltninger samt overvåger aktiverne for en vedvarende beskyttelse.
  • Vores Digital Threat Intelligence-team kan hjælpe dig med at overvåge og undersøge potentielle digitale forbrydelser og fungerer som bindeled mellem din virksomhed og retsmyndighederne.
  • Vores TechLaw-team kan bistå dig ved at beskytte dine digitale aktiver, både internt og eksternt ud fra et juridisk og teknisk perspektiv.

Vi kan hjælpe din organisation med at sikre jer ejerskab over organisationens data og alle jeres digitale aktiver. Kontakt os allerede i dag!

Contact us

Back to all services Contact our offices